Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Memoriál Lubora Smetany 2016

Dne 24.Pohár - memoriál Lubora Smetany9.2016 proběhne již tradiční memoriál Lubora Smetany na tenisových dvorcích TK Chomutov. Srdečně zeme všechny hráče i fanoušky, aby jako každý rok vytvořili báječnou atmosféru turnaje.

Členská schůze – duben 2016

  Členská schůze se koná dne  21.4.2016  od 17:30 v klubovně  TK  Chomutov.


 Agenda schůze:
 1.  Zahájení
 2.  Volba mandátové komise
 3.  Volba  návrhové komise
 4.  Volba  ověřovatele  zápisu
 5.  Volba zapisovatele
 6.  Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 23.4.2015
 7.  Zpráva o činnosti TK za rok  2015
 8.  Zpráva o hospodaření TK za  rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
 9.  Zpráva revizora účtu
 10. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a družstev TK za rok 2015
 11. Zpráva a výsledky veteránské ligy za rok  2015
 12. Informace o stavu členské základny (příjem nových členů, vyřazení , vyloučení)
 13. Prováděcí a hrací pravidla na kurtech, členské příspěvky, hrací poplatky na letní sezonu 2016 , poplatky za skříňky
 14. Informace o plánované rekonstrukci  tenisových kurtů v roce 2016 (dotační programy)
 15. Volba 1. a 2. místopředsedy TK
 16. Diskuse
 17. Usnesení
 18. Závěr

Slavnostní večer tenisových družstev

Pozvánka

Brigáda

Vážení členové TK Chomutov,

z důvodu nedodržení dohody termínu ze strany dodavatele haly, jsme nuceni přeložit brigádu postavení nafukovací haly – na 17.10.2015 od 8,30 hod.

Děkujeme za pochopení   Vedení TK Chomutov

Valná hromada a aktualizované stanovy

Picture1

Srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 15.10. 2015 od 17.30 hod. v areálu Tk Chomutov, Bezručova 4880, Chomutov.

Níže jsou k dispozici aktualizované stanovy TK Chomutov. Prosíme členy, aby se s aktualizací seznámili. Připomínky budou řešeny na valné hromadě, viz dále uvedený program.

Program

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise a ověřovatele zápisu
 3. Projednání a schválení nových stanov klubu
 4. Diskuse
 5. Usnesení

Těšíme se na Vaši účast!
Výbor Tk Chomutov

Doc single Stanovy TK Chomutov úprava 02102015

« Older posts