Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Členská schůze TK dne 19.4.2017 v 17:30

Členská schůze proběhne v prostorách klubovny TK .

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Kontrola usnesení Členské schůze ze dne 21.4.2016
 6. Zpráva o hospodaření TK Chomutov za rok 2016
 7. Zpráva revizora účtu
 8. Zpráva o činnosti TK Chomutov za rok 2016
 9. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev
 10. Zpráva a výsledky veteránské ligy za rok 2016
 11. Informace o stavu členské základny
 12. Návrh činnosti TK na rok 2017
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr

Bourání mobilní tenisové dvouhaly

Dne 22.4.2017 od 08:00 hodin bude probíhat bourání tenisové nafukovací dvouhaly.
Prosíme tedy o co největší účast všech příznivců a členů klubu při této náročné akci. Občerstvení jako vždy zajišťeno.

« Older posts