Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Členská schůze – duben 2016

  Členská schůze se koná dne  21.4.2016  od 17:30 v klubovně  TK  Chomutov.


 Agenda schůze:
 1.  Zahájení
 2.  Volba mandátové komise
 3.  Volba  návrhové komise
 4.  Volba  ověřovatele  zápisu
 5.  Volba zapisovatele
 6.  Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 23.4.2015
 7.  Zpráva o činnosti TK za rok  2015
 8.  Zpráva o hospodaření TK za  rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
 9.  Zpráva revizora účtu
 10. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a družstev TK za rok 2015
 11. Zpráva a výsledky veteránské ligy za rok  2015
 12. Informace o stavu členské základny (příjem nových členů, vyřazení , vyloučení)
 13. Prováděcí a hrací pravidla na kurtech, členské příspěvky, hrací poplatky na letní sezonu 2016 , poplatky za skříňky
 14. Informace o plánované rekonstrukci  tenisových kurtů v roce 2016 (dotační programy)
 15. Volba 1. a 2. místopředsedy TK
 16. Diskuse
 17. Usnesení
 18. Závěr

Slavnostní večer tenisových družstev

Pozvánka

Brigáda

Vážení členové TK Chomutov,

z důvodu nedodržení dohody termínu ze strany dodavatele haly, jsme nuceni přeložit brigádu postavení nafukovací haly – na 17.10.2015 od 8,30 hod.

Děkujeme za pochopení   Vedení TK Chomutov

Valná hromada a aktualizované stanovy

Picture1

Srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 15.10. 2015 od 17.30 hod. v areálu Tk Chomutov, Bezručova 4880, Chomutov.

Níže jsou k dispozici aktualizované stanovy TK Chomutov. Prosíme členy, aby se s aktualizací seznámili. Připomínky budou řešeny na valné hromadě, viz dále uvedený program.

Program

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise a ověřovatele zápisu
 3. Projednání a schválení nových stanov klubu
 4. Diskuse
 5. Usnesení

Těšíme se na Vaši účast!
Výbor Tk Chomutov

Doc single Stanovy TK Chomutov úprava 02102015

Brigáda

Vážení členové TK Chomutov,

připomínáme, že 10.10.2015 v 8,30 hod se bude stavět nafukovací hala. Žádáme všechny členy, aby přišli pomoci :)

Vedení TK Chomutov

« Older posts