Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Author: Ivo Šlosar (page 1 of 15)

Členská schůze TK Chomutov 9.5. 2023

Pozvánka na členskou schůzi , konané dne 9.5.2023 v 17:30  hodin v klubovně TK.

Program členské schůze :

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele

3. Volba mandátové  a návrhové komise

4. Volba volební komise

5. Volba ověřovatele zápisu

6. Kontrola usnesení Členské schůze ze dne 10.5.2022

7. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022

8. Zpráva o hospodaření TK za rok 2022

9. Zpráva revizora účtu

10.Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev za rok 2022

11. Informace o stavu členské základny

12. Návrh činnosti TK a členských příspěvků na rok 2023

13. Volba předsedy TK – konec volebního období

14. Diskuse

15. Usnesení

16. Závěr

Memoriál L. Smetany

Vážení tenisté .

Dne 28.9.2022 Vás srdečně zveme na 22. ročník turnaje čtyřher k uctění památky  lékárníka L. Smetany

Prezentace účastníků  8:00 – 9:00 hodin

Rozlosování   09:00 – 9:30 hodin.

Startovné 200 .-Kč

Za TK Chomutov ředitel turnaje Vohradník Miloš

Older posts