Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Author: Administrátor (page 1 of 12)

Pozvánka na členskou schůzi 27.06.2023

Vážení členové Tenisového klubu Chomutov, z.s.

 Na základě usnesení členské schůze spolku ze dne 09.05.2023, která uložila vedení bodem 12. svolat příští členskou schůzi do 30.06. 2023  a  podle stanov spolku Vás tímto zveme na členskou schůzi, která se bude konat:

 dne 27.06.2023 (úterý) od 19:00 v hale tenisového klubu

 Program členské schůze: 

 1. Zahájení a informace o stavu členské základny
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva předsedy klubu o předání a převzetí klubu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 09.05.2023
 6. Rozpočet klubu na rok 2023 a výhled na rok 2024
 7. Schválení členských příspěvků na letošní rok
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva o sportovní činnosti v klubu v letní sezoně 2023
 10. Čestné členství klubu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Bourání haly

Srdečně zveme všechny členy klubu na bourání nafukovací haly.

Brigáda se koná dne 29.4. 2017

Sraz účastníků v 8.⁰⁰hod. v areálu klubu.

Občerstvení zajištěno.

TK Chomutov

Older posts