Prosím členy i nečleny o  účast na brigádě  při zazimování tenisových kurtů dne 9.10.22.

Sraz v 15 hodin v areál tenisového klubu.      Za TK. Předseda