Vážení tenisoví přátelé a členové tenisové klubu.

Pomalu se blíží další letní tenisová sezóna 2022. Abychom mohli začít hrát ,musíme si pro hraní vytvořit

podmínky – tedy brigády na kurtech a splnění si brigádnických hodin, které jste si odsouhlasili na členské

schůzi . Doby brigádnických hodin možno zjistit v recepci nebo pomocí sms přes předsedu TK