Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Category: Aktuality (page 1 of 26)

Pozvánka na členskou schůzi 27.06.2023

Vážení členové Tenisového klubu Chomutov, z.s.

 Na základě usnesení členské schůze spolku ze dne 09.05.2023, která uložila vedení bodem 12. svolat příští členskou schůzi do 30.06. 2023  a  podle stanov spolku Vás tímto zveme na členskou schůzi, která se bude konat:

 dne 27.06.2023 (úterý) od 19:00 v hale tenisového klubu

 Program členské schůze: 

 1. Zahájení a informace o stavu členské základny
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva předsedy klubu o předání a převzetí klubu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 09.05.2023
 6. Rozpočet klubu na rok 2023 a výhled na rok 2024
 7. Schválení členských příspěvků na letošní rok
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva o sportovní činnosti v klubu v letní sezoně 2023
 10. Čestné členství klubu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Členská schůze TK Chomutov 9.5. 2023

Pozvánka na členskou schůzi , konané dne 9.5.2023 v 17:30  hodin v klubovně TK.

Program členské schůze :

1. Zahájení

2. Volba zapisovatele

3. Volba mandátové  a návrhové komise

4. Volba volební komise

5. Volba ověřovatele zápisu

6. Kontrola usnesení Členské schůze ze dne 10.5.2022

7. Zpráva o činnosti klubu za rok 2022

8. Zpráva o hospodaření TK za rok 2022

9. Zpráva revizora účtu

10.Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev za rok 2022

11. Informace o stavu členské základny

12. Návrh činnosti TK a členských příspěvků na rok 2023

13. Volba předsedy TK – konec volebního období

14. Diskuse

15. Usnesení

16. Závěr

Older posts