Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Category: Aktuality (page 2 of 23)

Členská schůze TK Chomutov 3.6.2021 v 18 hodin

Místo konání : klubovna tenisového klubu

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 4.6.2020
 6. Zpráva o činnosti tenisového klubu za rok 2020
 7. Zpráva o hospodaření tenisového klubu za rok 2020
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev za rok 2020
 10. Informace o stavu členské základny
 11. Návrh činnosti TK a členských příspěvků za období 2021/22
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

Bourání nafukovací dvouhaly

Vážení členové a příznivci tenisového klubu.

Dne 8.5.2021  proběhne bourání nafukovací dvouhaly –  sraz v 8 hodin .

Jménem vedení klubu prosím všechny práce schopné členy o pomoc při bourání.

Občerstvení jako vždy zajištěno.           Děkuji všem účastníkům  – za vedení  Šlosar

Older posts Newer posts