Místo konání :  klubovna TK

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 19.4.2017
 6. Zpráva o činnosti TK Chomutov za rok 2017
 7. Zpráva o hospodaření TK Chomutov za rok 2017
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a družstev
 10. Zprava a výsledky veteránské ligy
 11. Informace o stavu členské základny
 12. Návrh činnosti TK na rok 2018 a návrh členských příspěvků na rok 2018
 13. Volba předsedy TK Chomutov
 14. Diskuse
 15. Usnesení
 16. Závěr

 

Vybor Vás -všechny členy Tenisového klubu  starších 18 ti let – srdečně zve v co největším počtu , občerstvení zajištěno.

Pokud Vám není další vývoj a směr klubu lhostejný dostavte se včas a máte možnost dění v Tenisovém klubu ovlivnit