Místo konání : klubovna tenisového klubu

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 4.6.2020
 6. Zpráva o činnosti tenisového klubu za rok 2020
 7. Zpráva o hospodaření tenisového klubu za rok 2020
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev za rok 2020
 10. Informace o stavu členské základny
 11. Návrh činnosti TK a členských příspěvků za období 2021/22
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr