Dne 12.6.2014 proběhla mimořádná valná hromada. O závěrech z valné hromady je možné se informovat u vedení klubu.