Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Page 2 of 28

Brigáda

Vážení členové tenisové klubu,

pomalu se blíží letní tenisová sezóna 2024, proto o víkendu 23.-24.3. proběhne první brigáda na venkovních kurtech. Brigády budou probíhat v sobotu i v neděli od 10:00.

Pro všechny členy by mělo být samozřejmostí se brigády zúčasnit.

Předseda TK

 

 

Pozvánka na členskou schůzi 27.06.2023

Vážení členové Tenisového klubu Chomutov, z.s.

 Na základě usnesení členské schůze spolku ze dne 09.05.2023, která uložila vedení bodem 12. svolat příští členskou schůzi do 30.06. 2023  a  podle stanov spolku Vás tímto zveme na členskou schůzi, která se bude konat:

 dne 27.06.2023 (úterý) od 19:00 v hale tenisového klubu

 Program členské schůze: 

 1. Zahájení a informace o stavu členské základny
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva předsedy klubu o předání a převzetí klubu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 09.05.2023
 6. Rozpočet klubu na rok 2023 a výhled na rok 2024
 7. Schválení členských příspěvků na letošní rok
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva o sportovní činnosti v klubu v letní sezoně 2023
 10. Čestné členství klubu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr
« Older posts Newer posts »