Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Page 2 of 26

Členská schůze TK Chomutov dne 10.5.2022

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná dne 10.5.2022 v 18 hodin v klubovně TK

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 3.6.2021
 6. Zpráva o činnosti klubu za rok 2021
 7. Zpráva o hospodaření TK Chomutov za rok 2021
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev
 10. Informace o stavu členské základny
 11. Návrh činnosti TK a členských příspěvků na rok 2022/23
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr.                                        Těšíme se na Vaši účast ,příspěvky a bohatou diskusi

Za TK   Předseda  Ivo Šlosar

Bourání nafukovací dvouhaly

Dne 23.4.22 počítáme s bouráním nafukovací dvouhaly.

Sraz všech práce schopných  a příznivců tenisu je v 8 hodin v areálu tenisového klubu.

Vše samozřejmě záleží na přijatelném počasí , které by nám umožnilo danou akci provést.

Než tato akce proběhne je nutno halu předem připravit – brigádníky bude zvát předseda přes sms  zprávy.

Vedení klubu děkuje za hojnou účast.

 

« Older posts Newer posts »