Dne 15.9.2918 od 8:00 hod bude probíhat stavba nafukovací dvouhaly.

Apelujeme na členy klubu schopné pomoci se stavbou  k účasti.

Trenéři a vedení klubu mají účast povinnou.

Občerstvení zajištěno.