Vážení členové TK Chomutov, je třeba zaplatit příspěvky na rok 2015 a to nejdéle

 do 31.5.2015. 

Platby provádějte pouze na účet !!!

č.ú. : 199841914/0300 ČSOB Chomutov,
VS : 2015,
do poznámky : jméno a příjmení člena za kterého platíte příspěvek !

Výbor TK Chomutov