Dne 12.10.2019 proběhne brigáda na stavbu nafukovací tenisové

dvouhaly.

Sraz účastníků se koná v 8 hodin v areálu klubu.

Občerstvení zajištěno.

Pro členy klubu připomínám schválení povinnosti brigadnických

hodin. Účasti resp. pomoci při stavbě můžete část úvazků splnit a

výrazně pomůžete klubu.

Za výbor    předseda  Šlosar Ivo