předseda: Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
1.místopředseda: Mgr. Marie Jandová
2.místopředseda : Lubor Vrabec
revizor účtu: Ing. Jan Fischer