Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

21. Memoriál Lubora Smetany

Vážení tenisté.

Srdečně Vás zveme na tradiční tenisové klání ve čtyřhrách na již 21.ročník memoriálu

L.Smetany , který se koná 25.9.2021 v areálu TK Chomutov.

Prezentace od  08:30-9:00 hodin , začátek turnaje od 09:00 hodin.

Startovné  200,- Kč

Výbor TK  Chomutov

Členská schůze TK Chomutov 3.6.2021 v 18 hodin

Místo konání : klubovna tenisového klubu

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 4.6.2020
 6. Zpráva o činnosti tenisového klubu za rok 2020
 7. Zpráva o hospodaření tenisového klubu za rok 2020
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev za rok 2020
 10. Informace o stavu členské základny
 11. Návrh činnosti TK a členských příspěvků za období 2021/22
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr
« Older posts