Členská schůze TK Chomutov se koná dne 4.6.2020 v 18:00 hodin

Misto konání: klubovna TK Chomutov

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 16.5.2019
 6. Zpráva o činnosti klubu za rok 2019
 7. Zpráva o hospodaření TK Chomutov za rok 2019
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Volba místopředsedů a revozora účtu
 10. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodních družstev
 11. Informace o stavu členské základny ( návrhy na vyloučení členů)
 12. Návrh činnosti a členských příspěvků TK na rok 2020
 13. Diskuse
 14. Usnesení
 15. Závěr.                                        předseda TK Chomutov