předseda: MUDr. Ivo Šlosar
1.místopředseda: Ing. Mgr. Stanislav Knop
2.místopředseda : L. Vrabec,
revizor účtu: R. Kořínek