Vážení členové,

ve čtvrtek dne 25.4. 2024 od 18:00 se v plechové hale tenisového klubu bude konat členská schůze. 

 Program členské schůze:

 1. Zahájení a informace o stavu členské základn
 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 27.6. 2023
 5. Volba 2. místopředsedy představenstva
 6. Projednání odvolání Mgr. Ing. S. Knopa proti vyloučení ze spolku
 7. Zpráva předsedy klubu o stavu klubu a jeho rozvoji
 8. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2023 a rozpočet spolku na rok 2024
 9. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a hospodářského výsledku
 10. Zpráva a výsledky sportovní činnosti klubu, jednotlivců i týmů v roce 2023
 11. Zpráva revizora účtu
 12. Schválení členských příspěvků na rok 2025
 13. Diskuse
 14. Usnesení

Za výbor TK Chomutov

Předseda M. Čáp