Vážení členové Tenisového klubu Chomutov, z.s.

 Na základě usnesení členské schůze spolku ze dne 09.05.2023, která uložila vedení bodem 12. svolat příští členskou schůzi do 30.06. 2023  a  podle stanov spolku Vás tímto zveme na členskou schůzi, která se bude konat:

 dne 27.06.2023 (úterý) od 19:00 v hale tenisového klubu

 Program členské schůze: 

 1. Zahájení a informace o stavu členské základny
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva předsedy klubu o předání a převzetí klubu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 09.05.2023
 6. Rozpočet klubu na rok 2023 a výhled na rok 2024
 7. Schválení členských příspěvků na letošní rok
 8. Zpráva revizora účtu
 9. Zpráva o sportovní činnosti v klubu v letní sezoně 2023
 10. Čestné členství klubu
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr