Tenisový klub Chomutov

Bezručovo údolí

Author: Administrátor (page 3 of 12)

Členská schůze – duben 2016

  Členská schůze se koná dne  21.4.2016  od 17:30 v klubovně  TK  Chomutov.


 Agenda schůze:
 1.  Zahájení
 2.  Volba mandátové komise
 3.  Volba  návrhové komise
 4.  Volba  ověřovatele  zápisu
 5.  Volba zapisovatele
 6.  Kontrola usnesení Valné hromady ze dne 23.4.2015
 7.  Zpráva o činnosti TK za rok  2015
 8.  Zpráva o hospodaření TK za  rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
 9.  Zpráva revizora účtu
 10. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a družstev TK za rok 2015
 11. Zpráva a výsledky veteránské ligy za rok  2015
 12. Informace o stavu členské základny (příjem nových členů, vyřazení , vyloučení)
 13. Prováděcí a hrací pravidla na kurtech, členské příspěvky, hrací poplatky na letní sezonu 2016 , poplatky za skříňky
 14. Informace o plánované rekonstrukci  tenisových kurtů v roce 2016 (dotační programy)
 15. Volba 1. a 2. místopředsedy TK
 16. Diskuse
 17. Usnesení
 18. Závěr

Slavnostní večer tenisových družstev

Pozvánka

Older posts Newer posts