Milí tenisoví přátelé.

Pomalu se blíží nová tenisová sezóna 2021  . Dovoluji si Vás pozvat na brigádu

na úpravu prostředí a přípravu kurtů na tuto sezónu . První  brigáda proběhla

v sobotu 27.3. .  Vzhledem k předpokládanému pěknému počasí v nadcházejících

dnech si Vás dovoluji pozvat na brigádu v pondělí 29.3. a středu 31.3. od 16. hodin

na tenisových kurtech. Před vstupem bude proveden  Ag test COVID 19.

Děkuji dopředu  za Vaši účast  –  předseda