Pozvánka na členskou schůzi TK Chomutov 

Členská schůze TK se koná dne 16.5.2019 v 17:30

Misto konání : klubovna TK Chomutov

Program členské schůze :

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba zapisovatele
 4. Volba oveřovatale zápisu
 5. Kontrola usnesení členské schůze ze dne 19.4.2018
 6. Zpráva o činnosti klubu za rok 2018
 7. Zpráva o hospodaření TK Chomutov za rok 2018
 8. Zprava revizoru účtů
 9. Zpráva a výsledky sportovní činnosti jednotlivců a závodnícich družstev
 10. Informace o stavu členské základny ( návrhy na vyloučeni členů)
 11. Návrh činnosti a členských příspěvků TK na rok 2019
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr