Picture1

Srdečně zveme všechny členy na valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 15.10. 2015 od 17.30 hod. v areálu Tk Chomutov, Bezručova 4880, Chomutov.

Níže jsou k dispozici aktualizované stanovy TK Chomutov. Prosíme členy, aby se s aktualizací seznámili. Připomínky budou řešeny na valné hromadě, viz dále uvedený program.

Program

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise a ověřovatele zápisu
  3. Projednání a schválení nových stanov klubu
  4. Diskuse
  5. Usnesení

Těšíme se na Vaši účast!
Výbor Tk Chomutov

Doc single Stanovy TK Chomutov úprava 02102015